El racó del valencià


En el museu

Quinta lliçó d’ este curs de valencià.


Quarta lliçó: en la farmàcia

El curs de valencià per entregues.


Tercera lliçó: En la cuina

Tothom a la cuina!Segona lliçó: En la muntanya

Segona lliçó del curs de valencià per entregues del nostre especialista, amb remarques de vocabulari, lèxic específic, gramàtica pràctica, frases fetes i castellanismes innecesaris.


Presentació i primera lliçó

Encetem esta secció, el Racó del Valencià, amb l’objectiu, per un costat, de difondre el coneixement d’una de les dos llengües majoritàries de Petrer, i per l’altre, de fer més visible la llengua pròpia del municipi i d’oferir articles tant de llengua com de qualsevol tema escrits en valencià.