En el parc

En el parque
En el parque

En el parc

-M’alegre d’haver-te acompanyat. No coneixia este parc. Em fa l’efecte que estic en plena selva amazònica.

-Sí, és molt exòtic. Posseïx espècies arbòries pràcticament úniques a Europa.

-Sembla que el coneixes bastant bé.

-Home, i tant! Un avantpassat meu va ajudar a trasplantar tots els arbres que el comte exportava d’ultramar.

-Quin comte?

-El creador d’este jardí, un aristòcrata, milionari i excèntric, un apassionat del món vegetal.

-I com ho saps, tot això, pel teu avantpassat?

-No ho sé perquè el comte va deixar escrita una mena d’autobiografia que es va publicar anys després, en la seua memòria, quan la seua família va decidir donar el parc a la ciutat.

Remarques de vocabulari

ànec pato

arenal arenal

bardissa zarzal

bolet (o esclata-sangs, rovelló) seta

cabanya cabaña

camí camino

corda per a enfilar-se cuerda para subir

empostissat per a escalar entablado para escalar

engrunsadora (o engronsadora, gronxadora) columpio

escala de corda escalera de cuerda

estany estanque

gespa césped

hivernacle invernadero

milotxa (o catxirulo) cometa

pista de patinaje pista de patinatge

patí patín

talaia atalaia

teranyina telaraña

tobogan tobogán

xarxa (o xàrcia) per a enfilar-se red para subirse

Un poquet de gramàtica pràctica

La probabilitat

Quan volem expressar la probabilitat que passe una cosa o volem anunciar una idea de manera aproximada, sense saber si és cert el que diem, hem de fer servir la perífrasi DEURE + INFINITIU.

També es pot expressar amb altres construccions com ara: ÉS POSSIBLE QUE, ÉS PROBABLE QUE, POT SER QUE, amb el verb en subjuntiu; o amb els adverbis i locucions de dubte: POSSIBLEMENT, POTSER, PROBABLEMENT, TAL VOLTA, TAL VEGADA, amb el verb en indicatiu.

És incorrecte afegir la preposició DE a la perífrasi DEURE + INFINITIU.

Per a indicar la probabilitat no és adequat en àmbits formals usar el futur ni el condicional.

Exemples:

Malament Eixe *serà el germà de Pau perquè s’assemblen molt.

Malament Eixe potser *siga el germà de Pau perquè s’assemblen molt.

Eixe deu ser el germà de Pau perquè s’assemblen molt.

Eixe potser és el germà de Pau perquè s’assemblen molt.

Malament Deuen *de ser forasters perquè al poble no els coneix ningú.

Deuen ser forasters perquè al poble no els coneix ningú.

Malament La xiqueta *tindria fam perquè s’ho va menjar tot.

La xiqueta tal volta tenia fam, perquè s’ho va menjar tot.

Malament *Seran les tres perquè la gent se n’ha anat a dinar.

Probablement són les tres perquè la gent se n’ha anat a dinar.

Per tant, la forma més clara d’expressar la probabilitat és amb la perífrasi DEURE + INFINITIU, construcció que no ha de portar mai la preposició DE.

Castellanismes innecessaris

acuchillar* apunyalar, ganivetejar, acoltellar

Va ser tan covard que el va apunyalar per l’esquena.

albòndiga* mandonguilla

Les mandonguilles amb creïlles m’encanten.

crucigrama* mots encreuats

Fer mots encreuats és un dels meus passatemps preferits.

ensaig* assaig

Hem fet molts assajos; per això, crec que el concert eixirà bé.

gimnàsia* gimnàstica

Practicar gimnàstica és molt bo per a la salut.

iglésia* església

Anar a l’església no és precisament una de les meues aficions.

màrmol* marbre

Dídac es va fer un colp molt fort al cap, però com que el té més dur que el marbre, es recuperà de seguida.

perplexe –a* perplex –a

Em vaig quedar perplex davant la contestació tan impertinent de Miquel.

ràfaga* ràfega

És perillós eixir ara al carrer perquè hi ha unes ràfegues de vent fortíssimes.

trascurrir* transcórrer

Afortunadament, la manifestació va transcórrer sense incidents de consideració.

surdo –a* esquerrà –ana

Ser esquerrà és un avantatge en el tenis.

Més lèxic

El comte, el compte i el conte

Hi ha paraules que, per la seua semblança gràfica i fonètica, es confonen bastant sovint. El trio del títol n’és ben il·lustratiu. El comte és un títol nobiliari situat jeràrquicament entre el vescomte i el marqués: “…tots els arbres que el comte exportava d’ultramar”. El mot compte, amb el grup culte mp, és, bàsicament, el ‘càlcul d’una quantitat’, i cal tenir present que és de gènere masculí: Em porta el compte, per favor. I també en casos com El compte corrent o Eixir de comptes. I, finalment, el conte, escrit amb n, és sinònim de ‘relat’: Empar Lanuza és una escriptora de contes.

Locucions i frases fetes

anar-se’n en orris (o en orri): fracassar una cosa (cast. caer en saco roto). Malauradament, l’intent de regular la prostitució per tal d’evitar el tràfic de dones se n’ha anat en orris.

de mata morta: sense caràcter, sense energia (cast. sin carácter). Antònim: amb braó. Els jóvens ni-ni són de mata morta, sense inquietuds ni il·lusions ni ganes de fer res.

de nissaga: de naixença, hereditari (cast. de abolengo, de alcurnia, de casta, de estirpe, de linaje). L’afició per l’esport li ve de nissaga.

de pit i cuixa: dit de la pel·lícula, espectacle, etc., en què els artistes van nus o quasi, o en què dominen les escenes eròtiques (cast. de destape, de tetas y culo). Abans, la gent anava a Perpinyà per vore les pel·lícules de pit i cuixa.

ser peix al cove: ser una cosa molt fàcil de fer, de resultat segur (cast: ser coser y cantar).

No et tortures tant que l’oposició que faràs demà, per a tu, que tens molt bon cap, és peix al cove.

One thought on “En el parc”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *