Sèptima lliçó: En el poliesportiu

En el poliesportiu

-Reserva’m una pista de tenis per a esta vesprada.

-Per a quina hora la vols?

-Per a les set.

-Vejam… per a les set només queda lliure la pista de ciment.

-Com és això? He vingut corrents i en dejú per ser el primer.

-Mira-ho tu mateix: per a les set ja tinc totes les pistes ocupades.

-Bé, d’acord, i fins a quina hora ens hem d’esperar per a poder jugar en una pista de terra?

-Fins a les onze de la nit.

-Fins a les onze! I què fan normalment els socis per a reservar una pista de terra, s’alcen a les cinc de la matinada?

-No, telefonen des de casa mentre es desdejunen tranquil·lament i còmodament.

REMARQUES DE VOCABULARI

aeròbic aerobic

àrbitre –a árbitro

atletisme atletismo

bàdminton bádminton

basquetbol (o bàsquet) baloncesto

calfament calentamiento

campió –ona, campionat campeón –ona, campeonato

circuit circuito

condicionament físic fitness

córrer correr

driblatge regate

equip equipo

esmaixada smash, mate

esquaix squash

frontenis frontenis

frontó frontón

futbol fútbol

fúting footing

gimnàstica gimnasia

handbol balonmano

llançar lanzar

marcatge marcaje

natació natación

pàdel pádel

partit partido

rècord récord

salt amb perxa salto con pértiga

salt de d’alçada salto de altura

salt de llargada salto de longitud

tenis tenis

voleibol voleybol, balonvolea

xarxa (o xàrcia) red

Un poquet de gramàtica pràctica

El gerundi de posterioritat i adjectiu

El gerundi és correcte quan expressa una acció anterior o simultània a la del verb principal.

En canvi, és incorrecte quan expressa una acció posterior o una conseqüència del verb principal. I també és incorrecte quan té una funció adjectiva.

Per a evitar el gerundi de posterioritat, tenim diverses opcions:

1. Posar una coma, i començar la frase amb la conjunció i més el verb en forma personal.

2. Posar un punt i seguit o un punt i coma. La frase comença amb un verb en forma personal.

Exemples:

USOS CORRECTES

-ANTERIORITAT:

Havent dinat, els amics van fer un llarg passeig per la platja.

-SIMULTANEÏTAT:

Li agrada fer-se una cervesa mirant els partits de basquetbol.

USOS INCORRECTES

-POSTERIORITAT

Malament La pilota xocà contra els vidres, *trencant-se en mil miquetes.

La pilota xocà contra els vidres, i els va trencar en mil miquetes.

-CONSEQÜÈNCIA

Malament La normativa obliga a aparcar els cotxes dintre la zona condicionada, no *podent-se estacionar en l’àrea pintada de groc.

La normativa obliga a aparcar els cotxes dintre la zona condicionada; no es podrà estacionar en l’àrea pintada de groc.

-ADJECTIU

Malament Li vaig escriure una carta *dient-li el que sentia.

Li vaig escriure una carta en què/en la qual li deia el que sentia.

Malament El Govern ha aprovat un decret *regulant els horaris comercials.

El Govern ha aprovat un decret que regula els horaris comercials.

Per tant, el gerundi no pot indicar mai una acció posterior a la del verb principal, ni tenir una funció adjectiva.

Castellanismes innecessaris

acallar* fer callar. Feu-lo callar que parla massa i ja em fa mal el cap. // assossegar, apaivagar, calmar. La serenitat del líder calmà els manifestants.

acontéixer* esdevindre’s, esdevenir-se, succeir, passar, ocórrer

La història que vos contaré es va esdevindre fa molt de temps.

cabalgata* cavalcada

Els xiquets estan bojos per anar a la cavalcada de Reis.

en quant a* quant a, pel que fa a, respecte a/de

Quant a allò que parlàvem l’altre dia, oblida-ho.

fallo* errada, error, fallada. El porter de l’Hèrcules va tindre alguna errada, però també va fer tres parades espectaculars. // (en sentit judicial) sentència, decisió, resolució, veredicte. La sentència del jutge va ser contrària als seus interessos. // (decisió d’un jurat per a atorgar un premi) decisió. La decisió del jurat dels premis de narrativa va crear molta polèmica.

gimnasi* gimnàs

Des que va al gimnàs ha perdut quatre quilos.

insertar* inserir

Una oració subordinada està inserida en una de principal.

lenguado* llenguado

A la meua nóvia no li fa massa la carn, sempre demana llenguado, llobarro o, quan n’hi ha, llamàntol.

passillo* corredor, passadís

Esta casa té un corredor llarguíssim.

queixal del juí* queixal de l’enteniment, del seny

M’han llevat el queixal de l’enteniment i ara no para d’eixir-me sang.

Més lèxic

Corrent i corrents

Ja s’ha comentat en una altra lliçó que el verb córrer fa el gerundi de manera regular, afegint al radical la terminació –ent, i el resultat és, doncs, corrent. La forma “correguent” és una variant col·loquial no admesa en un registre formal. A vegades, calcant el castellà, s’atribuïx a esta forma de gerundi un ús adverbial que li és totalment impropi, justament perquè en valencià hi ha una forma adverbial específica: és la forma corrents. I així, doncs, una cosa és dir que Pau treballa corrents (és a dir, ‘molt de pressa’), i una altra de ben diferent, que Laia ve corrent (o siga, ‘en una correguda’).

Locucions i frases fetes

a la descosida: riure, parlar o beure sense gens de contenció (cast. como un descosido, si freno).

Quan el va deixar el nóvio començà a beure a la descosida.

a peu ròssec: arrossegant els peus per terra (cast. arrastrando los pies).

Al final del viatge ja caminava a peu ròssec.

això són figues d’un altre paner: ser una qüestió diferent (cast. eso es harina de otro costal).

Pep, el que estàs dient no té res a vore amb el que vull dir jo, són figues d’un altre paner.

fer fugina (o fer campana): no assistir a una classe (cast. hacer novillos).

Rosa és una xica molt intel·ligent, perquè en la facultat no parava de fer fugina i va traure una mitjana altíssima.

per mà de: per mitjà de, mitjançant, gràcies a (cast. por medio de, mediante).

Per mà del seu carisma, Hug aconseguix tot el que vol.

 

 

 

 

 

One thought on “Sèptima lliçó: En el poliesportiu”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *