En la ITV

En la ITV

-Quant de temps fa que no ha revisat el cotxe?

-I per què l’he de revisar, si no està espatlat?

-Home! Per la seua seguretat, simplement. No es pot eixir a la carretera en les condicions del seu vehicle.

-Quin és el problema?

-El dibuix de les rodes s’ha desgastat, i això impedix l’adherència del pneumàtic amb l’asfalt banyat; les sabates dels frens estan deteriorades; els amortidors…

-Què vol dir això, que no passe la revisió?

-Haurà d’efectuar algunes reparacions.

-I on he d’anar?

-A qualsevol taller; un de la seua confiança, per exemple.

-D’acord. Quan he de tornar?

-Passe per l’oficina i el meu company li donarà una altra data.

REMARQUES DE VOCABULARI

accelerador acelerador

amortidor amortiguador

canvi de marxes cambio de marchas

capó capó

carrosseria carrocería

cigonyal  cigüeñal

coberta cubierta

contacte contacto

depòsit depósito

eix eje

eixugaparabrisa limpiaparabrisas

embragatge embrague

engegar (o posar en marxa) poner en marcha

espatlat (o espatllat, estropejat) estropeado

far faro

fre freno

intermitent  intermitente

maneta manivela

parafang guardabarros

para-xocs parachoques

quadre (o quadro) de comandaments salpicadero

seient asiento

tub d’escapament tubo de escape

volant volante

xassís chasis

Un poquet de gramàtica pràctica

Els interrogatius

Els interrogatius són unes paraules que servixen per a preguntar. Poden ser invariables, com QUÈ, QUI, ON, QUAN i COM; i variables, com QUANT, QUANTA, QUANTS, QUANTES, i QUIN, QUINA, QUINS, QUINES.

A continuació ens centrarem en l’ús dels interrogatius QUÈ i QUIN, que tenen com a equivalent l’interrogatiu castellà QUÉ. Per això, QUÈ interferix de vegades en el valor de QUIN.

QUÈ és un pronom que equival sempre a “quina cosa”, mentre que QUIN és un pronom adjectiu que va acompanyat d’un nom. Comprova-ho en els exemples següents: Què vols? o Quina cosa vols?, però Quina pel·lícula has vist? L’interrogatiu QUIN s’usa també com a equivalent al CUAL castellà. Ho pots vore en este exemple del diàleg: Quin és el problema? A més a més, l’adjectiu QUIN i variants també s’usa en exclamacions: Quin cotxàs!, Quina casa més bonica!, Quins crits!, Quines flors!

En el diàleg han aparegut també els interrogatius QUANT i QUAN: Quant de temps fa que no ha revisat el cotxe? i Quan he de tornar? Observa que QUANT es referix a quantitat, mentre que QUAN fa referència a temps.

Castellanismes innecessaris

abrotxar* cordar, botonar

Així que puge al cotxe, el primer que faig és cordar-me el cinturó.

admitir* admetre

No sigues tan orgullós i admet que t’has equivocat.

campeó –ona* campió –ona

Usain Bolt ha sigut campió olímpic i mundial de 100 i 200 metres llisos.

desparpajo* desimboltura, desvergonyiment

Elvira val per a comercial, perquè és una persona amb molta desimboltura.

envio* enviament

Estic pendent de rebre un enviament de material d’oficina.

ganaderia* ramaderia

La ramaderia representa un percentatge molt menut del PIB d’Espanya.

garantitzar* garantir

En la reforma laboral s’han de garantir els drets dels treballadors.

hutxa* vidriola, guardiola

Al xiquet li hem regalat una vidriola, i no vos imagineu la il·lusió que li ha fet.

israelí* israelià –ana

La supermodel Bar Rafaeli és de nacionalitat israeliana.

ternera* vedella

La vedella amb creïlles del bar Corcó està per a llepar-se els dits.

Més lèxic

Corba i revolta

El mot “curva” és un castellanisme que s’ha incorporat al valencià amb diferent intensitat segons els diversos àmbits d’ús. Així, en geometria, per a referir-se a una línia ondulada, en lloc de “curva”, el mot correcte és corba. I, en sentit figurat, a partir de la representació gràfica, també pot dir-se corba de natalitat; corba de la temperatura. Cal remarcar, però, que, tot i que en valencià s’escriu amb b, hi ha certs pseudoderivats (mots que han evolucionat directament del llatí), com ara curvatura i curvilini, que es grafien amb v. I encara cal tenir en compte que, per a referir-se al ‘canvi de traçat en la direcció d’una carretera’, les formes més genuïnes són revolta o revolt: Atenció: revolta perillosa.

Locucions i frases fetes

a rajaploma (o tal com raja): segons se li va ocorrent a qui escriu, sense meditar-ho. De la manera més natural, sense preparació o ornament, sense mirament (cast. a vuela pluma). Li va respondre a rajaploma, sense filigranes ni diplomàcia. Ha parlat bé, encara que li ho ha dit tal com raja.

a redolons (a capgirells, a rebolcons, a tomballons): fer tombs de manera irregular. Redolant (cast. a revolcones, dando tumbos). La moto caigué a redolons per la costera. M’agrada anar a rebolcons per la neu.

de vint-i-un botó (o de fil de vint): anar molt mudat, molt ben vestit, impecable (cast. de punta en blanco). Joana és una xica elegantíssima i de molt bon gust que sol anar de vint-i-un botó.

pel que fa a (quant a, tocant a): a propòsit de, en relació, en relació amb, amb relació a, en referència a (cast: a propósito de, en cuanto, en lo referente a, en razón de, en relación con).

posat que: suposant que, en el cas que (cast. dado que, en el supuesto que). Posat que ens toque la loteria, deixarem de treballar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *