PARAULES DE PETRER (XIII): «tufarrera» i «baldosa»

 ‘TUFARRERA’

El Diccionari Normatiu Valencià definix tufarrera com a ‘tuf intens’. Per tant, tufarrera és un derivat de tuf, que ve definit de la següent manera pel mateix diccionari: “Emanació d’olor més o menys desagradable, com la que fan certs cossos en fermentació, en descomposició o en combustió imperfecta.”

D’altra banda, el DCVB definix tufarrera com a “tuf molt fort”, localitza la paraula a Monòver i en dóna un exemple de Canyís i canyissaes, del monover Joaquín Amo (llibre que recull articles publicats en el començ del segle XX): “Siga per la tufarrera o per l’enreo de la gàbula.”

Siga com siga, en el meu record personal associe tufarrera a eixa olor i eixe ambient desagradables que, per exemple, es poden respirar en una habitació que ha estat tancada i en la qual, per exemple, s’ha fumat, especialment puros.

Exemples

En l’ambaixada en valencià de 1977,  el cristià li conta al moro que últimament estan modernitzant el poble i hi ha moltes novetats:

“I tinc un projecte ara

que està al punt d’acomençar,

un Centro de Juventut

en cafeteria i bar,

sense olors ni tufarreres

com hai en el Musical,

que te prens el cafè, respires,

i acabes gomitant.”

En la de l’any 1988, el moro usa la paraula parlant del futur mercat de la Frontera, que llavors s’estava construint::

“I no tindrà escalinates

ni cristalets de colors,

però tindrà un bon repés

i bona ventilació

pa que se’n vaja en seguia

la tufarrera a sardina.

I no farem com en Elda

que per posar-li més coses

li han fet hasta una piscina.”

D’altra banda, en l’ambaixada en valencià de 1990, la utilitza el cristià quan parla de les obres del futur Parc 9 d’Octubre:

“I si l’acaben pa este segle

podràs passejar pel ‘parque’

en tota la llibertat,

‘aunque’ està constant-los més

que l’obra de l’Escorial.

I ara, com és primavera

i no passegen els gossos,

no haurà cap tufarrera.”

Finalment, la nostra paraula torna a aparèixer, esta volta en boca del cristià, en l’ambaixada de l’any 1998:

“En tot el temps que he estat

dins de la Junta Central,

ha segut com un ‘idilio’.

Només tiraré en falta

la tufarrera de puro

que me deixava Cecilio».

tufarrera

‘BALDOSA’

Pronunciació

[baldóza]

Significat

Mentre que el DNV no recull esta paraula, el DCVB, en la seua segona accepció, diu això de baldosa: “Andana enrajolada en el carrer, a la vora de la paret de les cases (Elx, Monnòver); cast. acera. De bon de matí, ans de que agranen la baldosa es veïnes, Cañís 60”.

Per tant, fixem-nos com el DCVB documenta el mot a Elx i Monòver i en posa un exemple de Canyís i canyissaes, del monover Joaquín Amo.

Segons el professor alcoià Jordi Colomina (L’alacantí. Un estudi sobre la variació lingüística), baldosa és una paraula pròpia del valencià alacantí: es tracta d’un murcianisme, ja que baldosa es diu en municipis castellanoparlants com Cartagena, però també Saix i Villena.

Colomina també destaca altres creacions lèxiques interessants del valencià alacantí per designar allò que en castellà es diu acera, com ara penya (a Monòver), gradeta (pronunciat [graéta], a Mutxamel) i rajola (traducció de baldosa, a Novelda).

En canvi, en el valencià general s’utilitza el castellanisme cera (d’acera). Esta era també, fa uns quants anys, la forma normal en el català de Catalunya, encara que actualment, gràcies a l’escolarització i els mitjans de comunicació, predomina clarament la forma vorera.

Exemples

De l’ambaixada en valencià de 1981 tenim este exemple:

“Primera i principal:

si no vols que el cavall

se te’l lleve la grua,

demana-li al Yeclano

un cartelet que posa ‘Corporació municipal’,

li’l penges del rabo

i ja pots aparcar l’animal

damunt de la baldosa

o a on t’ixca del pardal.”

 

La paraula torna a eixir en l’ambaixada de l’any 1983:

“Estic també molt disgustat

perquè l’obra del carrer

no hai forma d’acabar-la,

i damunt pa pujar a les baldoses

hai que tenir a mà una escala.”

 

Una altra mostra la trobem en l’ambaixada de 1987:

“Com estava a prop de la plaça,

i per si estava l’aparcament

ocupat pels vehículs

d’eixos de l’Ajuntament,

intente aparcar l’animal

a la vora de la baldosa

davant de cal Majoral.”

 

En l’ambaixada de l’any 1989, el cristià usa el mot quan parla de la nova màquina municipal de netejar els carrers:

“Xe, quin aparato!:

dóna gust vore-la treballar;

lleva baix unes graneres

que acomencen a rodar

i, en menos que canta un gall,

deixa els carrers com l’or

i les baldoses fetes una porcà’.”

 

Finalment, trobem dos exemples més en els textos humorístics de començaments dels anys 90:

“Me n’he pujat aquí dalt

per carrer de la ‘Huerta’,

i a penes me cabia el burro

al fer la baldosa ampla.” (1990)

“Me referixc a l’Esplanà’,

que li heu alçat les baldoses

i t’assentes en el banquet,

i com ha quedat tan baixet,

pareix que estigues cagant”. (1991)

baldosa OK

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *