En la joieria

En la joieria

-Bon dia! Em pot ensenyar el rellotge que exposen a l’aparador?
-De seguida li’l mostre. És per a vosté?
-No, és un regal per al meu oncle. Demà és el seu natalici.
-Són uns rellotges magnífics. Ens els prenen de les mans. Ja vorà: no se’n penedirà. Vol que li l’embolique amb paper de regal?
-Sí, però m’agradaria que gravaren una llegenda a l’interior de la tapa.
-No hi ha cap problema, però escriga el text que desitja en lletres grans, per favor, no m’hi veig gens.
-A quina hora el tindran a punt?
-Demà de bon matí, però si no li va bé arreplegar-lo, pot utilitzar el nostre servei de lliurament a domicili; amb una despesa de més de 60 euros, és gratuït.

Remarques de vocabulari

aliança alianza
anell anillo, sortija
argent (o plata)  plata
arracada pendiente
bisellar biselar
bijuteria bisutería
braçalet brazalete
brillant brillante
botó de puny gemelo
collaret gargantilla
cordó cordón
coure cobre
creu cruz
encastar engastar
fals –a falso –a
fermall broche
gemma gema
joia joya
joier –a joyero –a
maragda esmeralda
metall metall
or oro
penjoll colgante
robí rubí
safir zafiro
segell sello
tancador cierre
xapat –ada chapado –ada

Un poquet de gramàtica pràctica

Combinacions de pronoms febles

Quan volem substituir més d’un complement verbal, hem de fer-ho combinant pronoms. Comprova-ho en la frase següent, que ha aparegut en el diàleg: De seguida li’l mostre (= De seguida mostre a vosté el rellotge).
A l’hora de combinar pronoms febles, és necessari saber que, si cal apostrofar-los, l’apòstrof ha d’anar tan a la dreta com siga possible (No me’l guardes, el dinar), i que en primer lloc es col•loca el pronom que fa de complement indirecte (Li ho va demanar amb insistència). Cal tenir en compte, però, que si un dels pronoms és el reflexiu se, este ha d’ocupar el primer lloc (Se li encreuaren els cables).
Comproveu l’orde en els exemples que teniu a continuació:
Heu de llegir-vos el llibre (= Heu de llegir-vos-el). S’han menjat tots els pastissos (= Se’ls han menjat tots). M’ha regalat un disc (= Me n’ha regalat un). T’ha tornat el que et devia? (= T’ho ha tornat?). Porta les claus a la iaia (= Porta-li-les). Torneu els balons als meus germans (= Torneu-los-els).

Castellanismes innecessaris

baratija* quincalla
En compte de quincalla, compra una bona joia a la teua nóvia o voràs com es posa de contenta.
fressó* maduixot
Els maduixots amb nata són deliciosos.
hogareny –a* casolà –ana
Anna és una persona molt casolana; no li agrada molt eixir de festa.
interrumpir* interrompre
Interrompre quan es parla és de mala educació.
maullit, maullar* miol, mèu, maulit; maular, miolar
Quan el meu gat maula és perquè vol menjar.
quintal* quintar
Eixe moble pesa un quintar.
rato* estona
Fa una estona que se n’ha anat Pep a comprar el diari i encara no ha vingut.
sandia* meló d’aigua, meló d’Alger, síndria
El meló d’aigua és la fruita que més m’agrada.
sonrissa* somriure, somrís
Eixa xica té un somriure molt bonic.
verteder* abocador
Han clausurat eixe abocador perquè no complia els requisits legals.

Més lèxic

En lloc de i enlloc

No s’ha de confondre en lloc de i enlloc. En lloc de és una locució que vol dir ‘en comptes de’ i enlloc és un adverbi que significa ‘en cap lloc’. En lloc de calfar-te tant el cap, actua d’una vegada. No he trobat la cartera enlloc.

Locucions, frases fetes i refranys

a tothora: sempre, en tot moment (cast. de continuo, en todo momento)
Lluïsa és una maniàtica de l’exercici; està a tothora corrent i fent bicicleta.
de baixa mà: bast, ordinari (cast. ordinario)
El teu company és una persona poc delicada, de baixa mà.
ni de bon tros: ni de lluny, de cap manera, en absolut (cast. ni de lejos, ni mucho menos, ni por asomo)
Este llibre no és, ni de bon tros, de la qualitat que esperàvem.
tindre un budell buit: tindre molta fam (cast. tener el estómago vacío)
Sempre que acabe de córrer tinc un budell buit.
qui no vullga pols que no vaja a l’era (cast. meterse en camisa de once varas)

Topònims

Petrer

Carretera dels Palomarets
Racó del Casat
Racó de Rafel
Pont del Fontanàs

Altres llocs

Aiora
Alberic
Betlem
Brussel•les
Indoxina
Los Angeles
Montanejos
Moscou
San Diego
Torremolinos

Descarregat açí el pdf de la lliçó.

One thought on “En la joieria”

  1. *arracada / orellal Val., Alg. / orellera ant. / anelleta Bal. / penjant-penjoll de les orelles

    *abocador / femeràs-femoràs R [fumeràs] [femeràs] / farda R (DIEC: aplec de coses inútils o que fan nosa) / femer / femeral-femoral («En així con los raigs del sol qui no s’ensutzen ni s’enlletgeixen si bé es passen per los femorals e per les carreres sutzes», Ramon Llull, Llibre de Contemplació)

    escombraries / farda R (DIEC: aplec de coses inútils o que fan nosa) / fems Val., Bal. / femer Bal. / bassa Bal., R, Tort. / rasum R ant. | galleda o poal de les escombraries o dels fems. V. *Abocador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *