8 de març: més ocupació, menys retallades socials


Des de l’entrada d’un nou govern a les Corts Generals Espanyoles el passat 20 de novembre, s’han seguit evidenciant les conseqüències de la crisi econòmica i financera: la retallada de drets socials a treballadores i treballadors, la precarització de les condicions de treball i l’intent de desmantellament de l’Estat del Benestar.

Esta situació produeix més desigualtat social i de gènere, fet que obstaculitza la igualtat real entre homes i dones al mercat de treball. A més, continuem vivint un fort retrocés en les polítiques de gènere i en els recursos socials, amb mesures històriques de restricció de la despesa pública portades a terme pel govern d’Espanya i amb la complicitat dels seus col•legues de la Generalitat Valenciana.

Tot i així, l’actual context econòmic no pot ser obstacle per a les reivindicacions en esta matèria i cal exigir fermament el compliment de la Llei d’Igualtat, desenvolupant mesures i plans d’igualtat a les empreses, per tal que en estos moments de canvi puguem avançar cap un nou model productiu inclusiu. La crisi econòmica, per tant, no ha de representar un pas enrere en la lluita contra les discriminacions directes i indirectes que afecten les dones en el mercat de treball.

En este sentit, el BLOC-Compromís per Petrer rebutja novament esta reforma laboral, ja que contribueix a l’augment de la precarietat, a les desregulacions del món laboral i la disminució de la protecció social de les dones. Cal un canvi de model productiu que, a més de verd i sostenible, promoga canvis estructurals per a l’ocupació de qualitat, de manera que dones i homes participen en igualtat, tant en el treball retribuït com en el no retribuït. Hem de promoure, a més, els canvis necessaris en les actituds i valors, socialment adjudicats, que contribuisquen a la corresponsabilitat familiar i laboral entre dones i homes.

D’una altra banda, les retallades que estan afectant els serveis públics també han afectat les polítiques d’igualtat i, per tant, als drets de les dones: la falta de pressupost en polítiques d’igualtat suposa un nou impediment per tal d’aconseguir la igualtat real. La destrucció de serveis en esta matèria i en atenció a les víctimes de violència de gènere està suposant l’acomiadament de professionals qualificades que estaven prestant un servei de qualitat i compromís amb la igualtat.

Una dada rellevant és que al País Valencià havien 48 oficines d’ajuda a les víctimes del delicte. Desprès de les mesures adoptades per la Conselleria, només quedaran obertes 15 oficines a tot el territori valencià, és a dir, que s’han tancat 33 oficines d’ajuda a víctimes de la violència de gènere -9 a les comarques d’Alacant-, deixant en una situació vulnerable a unes 6.000 dones que reben assistència en estes oficines -normalment d’àmbit comarcal- al llarg de l’any. Esta falta de recursos provoca que moltes dones no tiren endavant les denúncies, perquè quan arriben als jutjats es troben desemparades i indefenses.

Tot açò demostra que, una vegada més, el PP està donant l’esquena a les víctimes de la violència de gènere, ja que el tancament d’estes oficines se suma a la reducció de les partides dels últims pressupostos autonòmics i a la poca voluntat política de fer efectiu allò a què es va comprometre en la última legislatura: l’aprovació de la Llei contra la violència de gènere.

A este respecte, el BLOC-Compromís per Petrer també s’oposa a unes retallades injustes que afecten les polítiques d’igualtat i, per això, exigirem al Consell, des del Grup Parlamentari Compromís a Les Corts, que impedisca reducció a l’atenció a les víctimes de violència de gènere i l’eliminació de les subvencions destinades als Ajuntaments per al manteniment de Centres Municipals d’Atenció a les Dones. En l’àmbit local, continuarem exigint al govern municipal del PP que la Regidoria d’Igualtat torne a ser independent de Serveis Socials i demanarem que les associacions i col•lectius locals que fomenten la igualtat en el nostre municipi siguen dotats econòmicament perquè coordinen programes i campanyes de sensibilització. Perquè tots els dies han de ser 8 de març.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *