En la llibreria

En la llibreria

-Vull comprar una enciclopèdia. En tenen alguna?

-És clar. Li interessa algun tema específic o bé la preferix de caràcter general?

-No ho sé, la veritat: és per als meus fills, i són menuts encara.

-També tenim enciclopèdies molt didàctiques per als xiquets: són més reduïdes i plenes d’il·lustracions.

-En tenen també de temàtiques?

-Sí, però són per a adults. Quina edat tenen els seus fills?

-Sis anys el més gran i quatre la menuda.

-En eixe cas, jo li aconselle una col·lecció de llibres enciclopèdics sobre diversos temes. En tenim una que consta de deu volums, i es poden adquirir per separat: El món dels animals, La geografia, Història de les civilitzacions…

-Potser sí que m’aniran bé. Ensenyeme’ls, per favor.

Remarques de vocabulari

anònim –a anónimo –a

apèndix apéndice

assaig ensayo

capítol capítulo

coberta cubierta

còdex códice

compendi compendio

edició edición

enquadernació enquadernación

epíleg epílogo

fascicle fascículo

foli folio

impremta imprenta

índex índice

llibret librillo

llibreter –a librero

llom lomo

novel·la novela

opuscle opúsculo

pàgina página

pamflet panfleto

passallibres (o bookcrossing) liberación de libros, bookcrossing

prestatgeria (o estanteria) estantería

pròleg prólogo

publicació publicación

quadern cuaderno

Un poquet de gramàtica pràctica

La conjunció doncs

La conjunció doncs és consecutiva, equivalent a ‘per consegüent’, ‘per tant’, i no causal (contrasta amb el ‘pues’ castellà, que té els dos sentits):

No vols anar a passejar? Doncs queda’t a casa.

Pense, doncs existisc.

Si podem canviar el doncs per les conjuncions perquè o ja que, no hem d’utilitzar-lo mai:

No vol anar a passejar perquè plou. (I no *No vol anar a passejar, doncs plou).

Castellanismes innecessaris

busca i captura* crida i cerca

Bin Laden està en crida i cerca des de fa deu anys, però es veu que sap amagar-se molt bé.

calentador* calfador, escalfador

Ahir es va espatlar el calfador just quan estava dutxant-me! En comptes de posar-me a plorar, vaig riure amb ganes, hahaha!

el dia següent* l’endemà, el sendemà

La boda d’eixos dos famosets va ser una farsa, perquè es casaren i a l’endemà es barallaren.

inalàmbric* sense fil

Tenir telèfon inalàmbric a casa suposa una gran millora en la comoditat.

finiquito* liquidació, quitança.

Li han pagat una liquidació ridícula després de tants anys treballant.

fletar* contractar, noliejar.

Hem de contractar un autobús per a anar a vore la final de la Lliga de Campions.

garrafal* colossal, enorme, majúscul –a, exorbitant, desmesurat –ada, molt gros –ossa

El Madrid va perdre per un error enorme de Casillas.

modals* maneres, formes

Els nous rics solen ser arrogants i sense maneres.

reaci –àcia* contrari –ària, refractari –ària

Encara que li he insistit, s’ha mostrat contrari a parlar de la situació econòmica de l’empresa.

Més lèxic

El full i la fulla

Parlant de llibres, convé distingir entre les dues paraules que encapçalen este apartat. Els fulls són els ‘trossos rectangulars de paper’ que formen els llibres. I també, naturalment, un full de cartolina. En sentit figurat, podem dir també un full de serveis o el full dominical, i en el camp de la informàtica tenim un full de càlcul o un full de programació. Per contra, fulla és bàsicament un ‘òrgan de les plantes’. Però també ‘làmina tallant d’un instrument’, com la fulla d’afaitar. I encara més: podem expressar amb fulla el ‘batent d’una porta o d’una finestra’: Per favor, tanca les fulles de la finestra, que em molesta la llum.

Locucions, frases fetes i refranys

ara i adés: de tant en tant (cast. de vez en cuando)

Hem anat arreplegant els articles sobre el tema que, ara i adés, apareixen en premsa.

fer el mec: fer-se vore, fer-se notar (cast. hacerse notar)

Lluc és una persona que necessita fer el mec per a sentir-se bé.

fer senes: fer un bon negoci (cast. hacer una buena jugada)

En la venda de la casa ha fet senes: la va comprar per 60.000 euros i l’ha venuda per 140.000.

xino-xano: a poc a poc, lentament (cast. despacio, chano chano)

Pep ho fa tot xino-xano, amb tranquil·litat, però sempre acaba la faena.

qui mal va, mal acaba (cast. quien mal anda, mal acaba)

Topònims

Petrer

l’Horta

Ombria dels Canterers

Rambla dels Bellots

Partida de Cabeçarroba

Serra del Flare

Altres llocs

Antella

Barbados

Bahrain

Costa d’Ivori

la Foia de Bunyol (comarca) (cast. la Hoya de Buñol)

Libèria

Moldàvia

Mongòlia

Tanzània

Torís

Bicorb

Fontanars del Alforins

Islamabad (capital de Pakistan)

l’Hospitalet

Nova Caledònia

Segòvia

Teheran

Xella (cast. Chella)

Descarregat açí el pdf.

One thought on “En la llibreria”

  1. *enquadernació / enquadernament / relligadura

    *portada / primera plana (quotidians) / primera pàgina (web) | coberta / tapa (llibres, revistes). La por-tada és la pàgina que porta el títol a l’interior d’un llibre

    *llibreta / quadern

    *llom: esquena o dors d’un llibre

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *