En la gasolinera

En la gasolinera

-Òmpliga’m el depòsit de gasoil normal, per favor.

-De seguida.

-Caram, quina frescor que fa!

-Sí, és rar, tenint en compte que estem al mes de maig. El temps està boig.

-Ja, però la predicció del noticiari assegurava que hui faria calor, i per això he eixit de casa en mànega curta.

-Jo crec que millorarà al llarg del dia. On va vosté?

-A Madrid. Hi havia vaga a Renfe i he hagut d’anar amb cotxe.

-Ostres, sí que és mala sort! Fa una estona, la dona del temps ha dit per la ràdio que plourà molt al centre de l’Estat.

-En eixe cas, no podré anar de botigues. Bé, ja està ple el depòsit?

-Pleníssim, n’ha vessat un poc de gasolina i tot.

 

REMARQUES DE VOCABULARI

aigua destil·lada agua destilada

ambientador ambientador

arruixadora (o regadora) regadera

aspirador aspirador

assortidor de gasolina surtidor de gasolina

camió camión

canvi cambio

carburant carburante

ciclomotor ciclomotor

clau llave

conductor –a conductor –a

diners (plural) dinero

engegar (o encendre) encender

gasoil (o gasoli, dièsel) gasoil, gasóleo, diésel

gasolina (o benzina) gasolina

granota (o mono) de treball mono de trabajo

litre litro

mànega (o manguera) manguera

motocicleta motocicleta

oli aceite

preu precio

xec de gasolina cheque de gasolina

xòfer –a (o xofer –a) chófer

 

Un poquet de gramàtica pràctica

La s i la ss

Recordeu que la s sonora s’aconsegueix fent vibrar les cordes vocals, com el so d’un borinot, eixe insecte tan pesat que no deixa dormir la sesta.

A continuació, en vorem l’ús en posició intervocàlica. No hi ha regles que el faciliten, només la pronúncia i la memòria visual. Així, quan es tracta d’una essa sonora s’escriu s com en estes paraules del diàleg: casa, depòsit, gasolina i Manises. De la mateixa manera, s’escriu amb s anàlisi, crisi, exclusió, explosió, fase, lesió, museu, paisatge, pesar, posar, presumpte, residu. En canvi, quan es tracta d’una essa sorda s’escriu ss com en les paraules assegurava, Brussel·les, possible, pressió i pleníssim. Recorda estes altres que també s’escriuen amb ss: admissió, agressió, comissió, discussió, emissora, expressió, interessant, passar, possible, repressió, transgress.

Atenció ara als plurals dels següents substantius acabats en s. Fixa’t que en uns casos la doblen i en uns altres no. Així: cabàs, cabassos; pastís, pastissos; tapís, tapissos; abús, abusos; avís, avisos; gas, gasos; pis, pisos.

 

Castellanismes innecessaris

 

anzuelo* ham

He pescat un peix, però s’ha trencat l’ham i m’he quedat sense dinar per a hui.

atril* faristol

El faristol és molt alt i tapa mitja cara al presentador.

bandeja* safata

Per al seu aniversari he regalat a ma tia una safata d’argent.

derrotxar* malgastar, balafiar

Ha heretat una gran fortuna però malgasta molt i en pocs anys es quedarà en la ruïna.

lentejuela* lluentó

Paula porta una brusa de lluentons.

mesa camilla* tendur, taula de braser

A la meua iaia li agrada molt passar les vesprades d’hivern parlant amb les amigues al voltant del tendur.

quiste* quist

M’han llevat un quist i estic molt adolorit.

siesta* sesta, migdiada

Després de dinar solc fer una bona sesta.

timar, timo* estafar, estafa

Els estafats pel tema dels segells han presentat una denúncia.

 

Més lèxic

 

Netejar i torcar

 

En els últims temps, les gasolineres s’estan convertint en autèntics emporis comercials: no es limiten a subministrar carburant, sinó que proporcionen tota mena de servicis. Entre altres, netejar l’automòbil. I d’això en volem parlar. Perquè en valencià es distingix entre les paraules netejar i torcar. Netejar és, genèricament, ‘llevar la brutícia’, mentre que torcar és també ‘netejar’, però ‘fregant amb un drap, un paper, emportant-se la brutícia’. Per tant, Netegem la casa, el cutis o les ungles; però Torquem la taula, la pols o el cul. A més, torcar significa ‘llevar la humitat (d’una cosa mullada) amb un drap, un paper, etc. Si tu escures els plats, jo els torcaré. Torca’t les mans amb esta tovallola. Torca’t els ulls i no plores més.

 

 

Locucions, frases fetes i refranys

 

a l’uf: en abundància (cast. a porrillo)

A la comarca de la Ribera hi ha camps de tarongers a l’uf.

a tort i a dret: sense mirar si és amb raó o sense, sense reflexió (cast. a diestro y siniestro)

El pertorbat començà a disparar a tort i a dret, però, afortunadament, no va ferir a ningú.

fer forrolla: estar en voga, estar de moda (cast. estar en boga)

La nova novel·la de Pérez Reverte de segur que farà forrolla.

fer el pes: satisfer, convéncer (cast. convencer)

És un actor que no em fa el pes, a pesar que diuen que té molt de talent.

qui sembra, cull (cast. quien sembra, recoge)

 

Topònims

 

Petrer

Barranc de Peret

Barranc del Vidre

Casa del Palomaret

Pouet del Cercat

Rambla del Xoli

 

Altres llocs

Ciudad Rodrigo

Illes Canàries

Lleó

Llorca

Jaén

Kabul (capital d’Afganistan)

Navaixes (cast. Navajas)

Sagunt

Santiago de Cuba

Santiago de Xile

 

 

One thought on “En la gasolinera”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *