Ambaixada en Valencià 2014

ambaixada en valencia
El cristià: David Sellés Monteagudo.

AMBAIXADA

 

EN

 

VALENCIÀ

 

2014

ambaixada-en-valencia-2
Mora: Mari Carmen Rico Brotons.

 

MORA: MARI CARMEN RICO BROTONS

CRISTIÀ: DAVID SELLÉS MONTEAGUDO

SENTINELLA: NURIA NAVARRO POVEDA

TEXTOS: MIQUEL CAMPELLO I SANXIS

miquel campello
Miquel Campello i Sanxis, autor del text.

 

                  MORA:                                  Fortuna favorable!

Mare, quants anys t’he aguardat,

però arriba la vengança

en esta oportunitat.

Tranquilos, que no esteu locos,

no caigueu de la caria

perquè lo que esteu sentint

és una veu d’una tia!

Quants anys de fracàs de l’home,

que en l’intento s’ha fet vell.

Que tinga que ser una dona

la que consquiste el castell?!

Abans que tots vos burlaveu

quan no ixíem de la cuina

que si «ves-‘ten a escurar

i a la una vull la dina!».

I ara, después de tant d’any,

encara a algunos molesta

que siguem protagonistes

i les ames de la Festa.

Quin problema que teniu

i jo sé que vos reventa:

que sou tots uns calsonanos

quan s’enfada la parienta.

De solteros vos fartaveu,

i ara, casats, tots a dietes:

vos han canviat les tripaes

per un plat de verduretes.

Però ho fan pel vostre bé

i no mengeu companage

perquè quan arriba mayo,

de la panxa que teniu,

ja no vos entra ni el tratge!

Per culpa de tots els homes

fem car el Gelocatil,

quan els tios soles pensen

en el seu miembro viril.

Mos han tocat prou els nassos

marcant-mos els calendaris

i ara en la Lei del Aborto

mos toquen també els ovaris.

Però crec que ja està bé,

anem a per esta penya,

perquè crec que a tots els tios

ja vos he pegat prou llenya.

Les notícies que m’arriben

al meu palasio d’Aràbia

me posen els pèls de punta

i me donen molta ràbia.

Que aquí no teniu treball,

diuen que no ixireu d’esta,

i astò està afectant al poble

i també afecta a la Festa.

I al contrari que molts joves

que se’n van al estranger,

jo me vaig fugir el burka

i m’he vingut a Petrer.

Vos salvaré de les garres

dels cristians espabilats,

pues si aguardeu als polítics

espereu-los ben sentats…

I és que l’amo del castell

tampoc meneja ni un dit,

diuen que és com Paquirrín,

sempre de festa de nit.

Aixina que…

Bufa-li ben fort, Corneta,

com en un test d’alcoholèmia

que en Festes, la gent bufà,

pareixeu una epidèmia!

(IX LA SENTINELLA PARLANT PEL MÒBIL)

                   SENTINELLA:                Sí, reina! Que ja parlem,

que està tocant una tia.

(PENJA EL TELÈFON)

Tant d’insistir la corneta,

quin mal de cap que tenia!

                   MORA:                          Tia, que he tocat tres voltes

al vore que ningú obria…

                   SENTINELLA:           Pos xica, envia-me un «wasap»

i haguera ixit enseguia.

Que has quedat, en el xiquet,

pa’ pegar un revolcó!…

                   MORA:                         Més vullguera eixe ignorant,

tenir a una tia com jo!

Di-li a eixe perla que isca,

que té les hores contaes:

vaig a canviar-li les juergues

per quaranta bofetaes.

                  SENTINELLA:                    A mi me té acovardà!

M’heu està fent passar mal…

(COMENÇA A PLORAR)

Jo crec que me posa els cuernos

anant-se’n al Fumeral!!!

Tu te creus que me meresc

aguantar a este ceporro!

                   MORA:                               D’este tio tu t’olbides

anant de compres al Moro!

He vist 4 conjuntassos

quan me’n venia pujant…

(IX EL CRISTIÀ PER A TALLAR-LES)

                    CRISTIÀ:                       Escolteu, vos queda molt?

Estic mitja hora aguardant.

És que és vore-vos dos ties…

se vos passa el temps xarrant!

                  SENTINELLA:             Tu aguarda! Que ara te quirde.

No ha hi fútbol en el Fester?!!!

Has vist lo que jo te dic?

Sempre està donant que fer!

(S’AMAGA EL CRISTIÀ)

Se passa hores en Facebook

en Twitter i en Internet!

                  MORA:                               Corre, ves i quirda-lo,

que te’l deixe arreglaet!

(IX EL CRISTIÀ)

                   CRISTIÀ:                       Ahí dins ja estava pensant:

O és que la vista m’enganya

o si allò no és una dona

és que lleve una castanya!!!…

                   MORA:                             Castanya, la que te arree

com seguisques fent el manta!

Que tens la cara més dura

que Bárcenas i la Infanta!

                   CRISTIÀ:                     Baixa els fums, reineta mora!

No desesperes, que vaig.

Que no veus que estic prenent-me

«a relaxing cubateta

in plena Plaça de Baix»?!

Per cert, has pogut pujar tu soles

a eixe animal repugnant?

No te poses tontorrona,

que el burro s’està empalmant!

Parlant de la moreria:

que va ser del moro nou

que aquí tots els anys venia

xillant i fent-se el valent?

                   MORA:                               Eixe ja l’han ascendit

i ara l’han fet president.

Creia que se n’anava

pa’ cobrar més i millor

i ara és el primer que pringa

fent-me aquí d’apuntaor!

Però no canvies de tema

que me teniu atacà!

Mira si ja me tens farta

que estic tornant a fumar!

                   CRISTIÀ:                      Pos lleva cuidao on fumes!

No jues en coses d’estes,

que ve la Guàrdia Civil

i te fastidia les Festes.

Deixa el tabaco, hermosura

o ves a l’Ajuntament

a apuntar-te en un moment

a un «curso de acupuntura»!

                   MORA:                                Acupuntura, viciós?!

Aixina estàs tu, penjat!

Crec que estaràs informat

que este poble, quan són Festes,

de droga va ben sobrat.

Bueno, quedes advertit,

después que ningú s’asombre

si en ves de fer la mesquita

faig aquí un «Proyecto Hombre»!

                    CRISTIÀ:                         Dius coses sense sentit

i t’entenc menos que als guiris.

I véns tirant-me la merda

igual que en la Base Iris?

Si no saps de lo que parles

tanca la boca, perleta,

que crec estàs més perdua

que la gent en la Retreta.

Si vols saber com va el poble

perquè jo sé que t’intriga

escolta lo que te dic

i acomoda-te la figa:

A pesar dels temps que corren

i de lo que diu la prensa,

crec que la gent d’este poble

viu millor de lo que pensa.

Tanquen fabriques i tendes,

les naves i els almazens,

però quan arriba el «finde»

jo sempre vec els bars plens!

Que ha hi molta gent en paro

i està molt mal el cotarro,

però algunos no perdonen

ni la copa ni el cigarro.

«Que no puc pagar la lletra»

me diu més d’algun listillo,

però té casi 1.000 euros

pa’ pagar el cuartelillo.

Que ningú dóna treball

i la situació és funesta,

però van «a todo trapo»

quan tenen que ixir a la Festa.

No tot el món és igual,

algunos són conseqüents,

i per conseguir faena

se trenquen hasta les dents.

Podríem estar millor?

Potser siga veritat,

però aquí no solta un duro

ni la Generalitat.

                   MORA:                         I aquí els polítics què diuen?

Que ninguno s’ha mullat?!

                  CRISTIÀ:                           Ahí dins ningú s’aclara,

el Pleno està apardalat!

Tu dona-los refrigerio,

foto i inauguració,

que allí tindràs al govern

i també a l’oposició.

Pa’ lo demés, no els estorbes,

que ja prou faena fan

quan se tiren casi una hora

en el Fester almorzant.

Propostes i més promeses,

al final, tu saps pa’ què?

Pa’ vore quino dels quatre

ix més guapo en El Carrer.

En 2015 tindrem

eleccions municipals

i ja se veu la carrera

pa’ arribar a concejals.

L’any que ve ja tindran temps

de poder vendre la moto

pa’ mosatros, inocents,

donar-los els nostre voto.

Però la gent no els aguarda

i com no espabilen prou

aquí Petrer acabarà

a fosques com Canal 9.

                   MORA:                                 En raó! Ja dia jo!…

Quan he arribat a Petrer,

pa’ saber les injustícies,

he posat la valenciana

pa’ empapar-me les notícies.

I quan he vist la pantalla

que estava sense senyal

sabia que alguna cosa

aquí pintaria mal:

Ja no vorem ni les Falles

ni la Festa Alicantina,

tampoc els Moros d’Alcoi

i menos la Tomatina.

Ni Babalà, ni les series,

i el poble ja no s’alegra

perquè l’Alqueria Blanca

s’ha transformat en la Negra.

Aneu de mal en pitjor,

heu fet tal escabetxina

que astò pareix el programa

«Pesadilla en la cocina».

                  CRISTIÀ:                        Pues tu pareixes «La Voz»,

però la que desafina,

perquè dius més disparates

que els de «La que se avecina».

Per lo que vec, tu has vingut

a afonar-me el meu Petrer!…

                  MORA:                         He vingut a salvar el poble!!!…

Què collons és eixa «B»?!

(MIRANT LA «B» QUE HI HA AL CASTELL)

                 CRISTIÀ:                           Ningú sap qué significa

i jo és que tampoc ho sé.

La Unió va dir als cuartelillos

«poseu la «B» en la fatxà»:

jo no sé si es B de bar,

de burdel o de bufat.

Crec que és una normativa

de la Generalitat

que vol marcar els cuartelillos

pa’ tenir astò controlat.

Aunque diuen que és per bé,

la gent està acollonà,

perquè ara la poli arriba

quan tenen una quirdà.

Denuncien el cuartelillo,

multa per armar folló

i com te poses farruco

te tanquen en la presó.

                   MORA:                               I quan torneu a Petrer

después de cumplir condena,

com sereu uns delinqüents,

vos tocarà cumuflar-vos

com en «tu cara me suena».

                  CRISTIÀ:                        Al final no tindrem Festa,

tots festeros de gotet,

quirdaré als de «Callejeros»

pa’ que graven tot el pet.

                   MORA:                           Com xapen els cuartelillos

Petrer serà un velatori,

jo lo que vec de trasfondo

és afan recaudatori.

Jo creia que Petrer

estava d’aniversari

per lo de Sant Bonifaci

i lo del IV Centenari.

                   CRISTIÀ:                     Aguarda, que eixa és una altra:

la Unió no està bé del coco

si al pobre Sant Bonifaci

enguany l’estan tornant loco!

És que estem llevant un any,

la veritat, pa’ cagar-se.

La Unió i la Mayordomia

ja no saben que inventar-se.

La reforma de l’ermita,

xarles i presentacions

i actes commemoratius

pa’ que isques hasta els collons.

                   MORA:                           Que va passar el dimecres

en el poble de Petrer?

Si hasta Sant Boni i el Cristo

estaven en el carrer!!!

                   CRISTIÀ:                       Ai, Mora. Que no t’enteres!

Era el dia del patró

i des de primera hora

vivint la celebració.

Des de les 7 de matí

en almuersos i dianes,

quan va arribar el migdia

mos tremolaven les cames.

Per la esprà, después de missa,

vam baixar en processó.

El Cristo i Sant Bonifaci

mos dien «de què va astò?»

Vam deixar al Santo Cristo

en esta iglésia d’aquí

i a Sant Boni el vam tornar

pa’ que puguera dormir.

Va ser un dia molt complet

i per la nit, molts de traca.

Ahir començàvem Festes

i mig poble de ressaca.

                   MORA:                         Fotre, matxo. Quanta juerga!

Tindreu els fetges cremats

i haureu arribat a Moros

en els ossos rebentats.

                  CRISTIÀ:                           Desde luego, este matí

quan hem anat a pel Sant

han vist al pobre Caixeta

casi en la llengua arrastrant!

                  MORA:                           I el Sant hui també pa’ baix!

És que no vos dona pena?!

                  CRISTIÀ:                              Si hui tenia darrere

a los «Cantores de Viena»!

I lo gran vindrà demà

quan siga la processó:

Mari Déu, Sant Boni i Cristo

ixiran en pelotó!

                    MORA:                          Els tres sants en processó?

Heu fumat alguna planta?

En ves de Festes de Moros,

seran de Setmana Santa!

Pa’ estar tots representats,

i no t’heu prengues a broma,

si voleu jo quirde als meus

i saquem a la Mahoma!

                    CRISTIÀ:                      No blasfemes, musulmana!

En la missa de diumenge

vindrà el obispo d’Oriola

pa’ convertir-te en cristiana.

                     MORA:                         Esteu llevant tots un ritmo

que no se pot aguantar.

Si crec que Sant Bonifaci

s’ha comprat una caria

pa’ descansar en l’Entrà.

                   CRISTIÀ:                              No sigues exagerà!

Que el dilluns torna a la ermita

acompanyat per el Cristo.

Después de tant de mareo

muntarà pa’ dalt fet mistos!

                   MORA:                            Lo millor que podeu fer,

que ja l’heu fet la punyeta.

En lo fresquet que està el Cristo

allí en la seua ermiteta.

I en això el IV Centenari

s’acaba el dilluns del tot,

perquè com tingueu més festa

acabeu tots en el clot!…

                   CRISTIÀ:                         Però tu que dius, bacora?

Pues si queda lo millor!

Astò com ja no ho vorem

s’han tirat pel xorraó!

A final del més de junio,

el divendres 27,

està previst en l’ermita

que se celebre un concert.

Después inaugurarem,

pa’ seguir commemorant,

una estatua monolito

de la figura del Sant.

                   MORA:                          Un monolito? Això què és?

No ho haurà fet Ripollés?

Que això cau en 4 mesos

i se queda en els diners!

                   CRISTIÀ:                                I el dissabte 28

posarem el colofó

cumplint els 400 anys

dels vots al nostre Patró!

Tornarà a vindre l’obispo

pa’ que mos renove els vots.

                    MORA:                           Lo que té que fer l’obispo

és confessar-vos a tots!

                   CRISTIÀ:                             I después del paripé

quan ja decaiga l’esprà

tindrem el «broche de oro»

organitzant una entrà.

Cuatre filaes per comparsa

en cada capitania

desfilarem pa’ l’ermita

pa’ rematar el gran dia!

                   MORA:                             Enguany, les capitanies,

hauran disfrutat un au!

Actes, convits i posados

sense gastar-se ni un clau.

El centenari ha creat

molt de gasto i polseguera;

quan cumplix els anys Al·là

no li fem tanta tontera.

Tot l’any empinant el colze,

mira com heu acabat:

igual que el cartell de Festes

de colors i ben doblat.

Pa’ això te l’han fet aixina

pa’ que el vegues quan vas tort,

però tu seguix aixina

que t’estàs buscant la mort.

Quan la gent menos podia

heu pegat la petorrà.

No tenieu altra fecha

pa’ poder-ho celebrar?

Heu saquejat les comparses,

la Festa sense diners,

ja voràs tu l’any que ve

quantes baixes de festers.

Seguiu sent tant elitistes

i no baixeu al carrer

que com seguisca astò aixina

no tindrem Festa en Petrer!

                   CRISTIÀ:                        Cau del burro d’una volta!

Descarrega l’escopeta!

Claro, un any en el desert

sense fer-te una copeta…

Allí no podeu ni beure

tot per culpa de l’Islam

i quan veniu a Petrer

ja no feu ni el Ramadan.

Has vist que la cristiandat

disfruta com una gossa?

Has vist que jo sóc l’amo

com en Elda la Pedrosa?

Mos agrada tant la farra

i posar-mos les macetes

que hasta enguany hem celebrat

Entraetes un dimecres.

I mira si aquí sóc xulo

i faig lo que m’ix del piu

que ara l’Entrà de Bandes

ja no va pel casco antiu.

Per això, vil musulmana,

jo te done dos opcions:

o te sumes a esta Festa

o no toques els collons!

                   MORA:                               No puc este sarnatxo,

porteu-me ja una escalera

i munteu-me pa’l castell

que se traga la cullera!

A mi totes, Aprovades!

Que aunque siguem estudiantes

hui tenim la sang ben mora,

fem ja moció de censura

pa’ tirar a este tio fora!

                  CRISTIÀ:                           Adelante els Enchufats!

Però si són estudiantes!!!

Sou com totes les femelles

traidores i molt liantes!

                   MORA:                           No som liantes, som listes!

Tindràs enveja infinita:

que mos hem fet mores noves

pa’ pegar-mos estes Festes

de lujo en Ca’ Carmelita!

                  CRISTIÀ:                      Perdona, què és lo que has dit?

He sentit jo Carmelita?

                   MORA:                          Pos claro! Si està tot l’any

fent festes de sibarita!

                  CRISITÀ:                          Escolta, me’n vaig en tu,

que aquí està ja tot parlat.

Me’n baixe en tu a Ca’ Carmela,

a la carpa que ha montat.

Jaume I, dispareu,

perquè astò ja s’ha acabat!

FI

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *