M. José Català imposa un decret de currículum de Primària sense cap consens amb la comunitat educativa

 

Hui ha aparegut publicat al DOCV el Decret de currículum per a Primària. La consellera d’Educació no ha contemplat ninguna de les propostes de modificació de la comunitat educativa exposades en la Mesa sectorial del 19 de juny amb representants dels sindicats de l’educació, que havien convidat també representants d’Escola Valenciana i de Fapa-València.

“M. José Català esdevé la representant política amb més capacitat per a crear crispació i manca de diàleg en matèria educativa”, s’ha declarat des de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana.

El gabinet jurídic d’Escola Valenciana està estudiant la possibilitat d’iniciar una acció jurídica al respecte, ja que el Decret de currículum de Primària vulnera l’article 19 del títol 2n de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

A més, la Comissió d’Educació de l’entitat està preparant un full de ruta per a facilitar-lo als centres educatius, indicant algunes mesures per aplicar el nou Decret de currículum de Primària, que intenten que s’ataque el mínim possible  l’adquisió de la competència lingüística en valencià per a l’alumnat que estudia en el programa monolingüe en castellà.

“Tal com està plantejar aquest Decret de currículum de Primària, l’alumnat que estudia en castellà, el 67% del total, no tindrà una competència lingüística igual en valencià que en castellà i per tant la Conselleria d’Educació vulnera un dels màxims objectius educatius”, ha comentat Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana.

Des d’Escola Valenciana es valora que el nou Decret de currículum de Primària afecta els següents punts:

  1. 1.    El Decret  ha de recollir de forma expressa la necessitat de recuperació i normalització del valencià.

El Decret, en l’article 3 “objectius i fins” no en fa cap referència.

 

  1. 2.    L’organització de l’ensenyança  ha de garantir  el treball en equip. És de tot necessari que  les Comissions de Coordinació Pedagògica continuen sent operatives.

La desaparició dels equips de cicle no sembla anar en aquesta direcció.   (Art. 4.1)

 

  1. 3.    Donada la situació de minorització en la que es troba el valencià, cal dissenyar mesures compensatòries per a acomplir amb el que diu l’art __  del Decret del plurilingüisme: “ l’alumnat ha de tenir una competència igual en ambdues llengües oficials”

En conseqüència, donat el context sociolingüístic en que ens trobem, l’àrea de valencià no pot tenir el mateix tractament que l’àrea de castellà. (art.5.5).  Tractar per igual coses diferents només ens pot dur a consolidar les diferències.

 

  1. 4.    La gestió del temps (horaris) ha de facilitar el que s’estipula en l’art. 2.7  “els centres docents promouran la implantació de metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinars, l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la pràctica de l’educació inclusiva a l’aula”.

La distribució del temps en 30 sessions de 45 minuts  entra en greu contradicció amb aquest principi i promou la cultura  del “zapping pedagògic” que s’allunya dels interessos i necessitats educatives de l’alumnat.  (Art.5)

 

  1. 5.    Les avaluacions, a més de la comprovació del nivell de qualitat dels resultats del centre i l’establiment de plans de millora, han d’estar orientades a dotar de recursos suplementaris d’acord amb les circumstàncies i les dificultats del centre i descobrir els factors d’èxit dels centres que han obtingut bons resultats. L’avaluació ha d’estar necessàriament orientada per a ser l’eina que facilite l’excel·lència per a tot l’alumnat valencià. Excel·lència i equitat són dos conceptes que han d’estar íntimament relacionats.

El caràcter de l’avaluació (art.6) i les avaluacions individualitzades descrites  en l’art.8 reprodueixen les mateixes línies d’actuacions que les actuals avaluacions de diagnosi. No estan vinculades a cap compromís per part de l’administració i impulsen més la competència que la cooperació entre centres. L’avaluació promou una focalització més o menys exclusiva sobre unes competències en detriment d’altres. Ni l’educació física, ni l’educació artística, ni l’educació plurilingüe (entre altres) són objecte de consideració.

En general, des de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana s’afirma que les mesures prescrites en el Decret  no es fonamenten en cap evidència que permeten garantir-ne l‘eficàcia. No van a garantir millor competències plurilingües, ni una millor gestió del temps, ni l’aplicació de metodologies adequades (TIL, TILC, …),    ni tenen en compte el caràcter global i integrador de l’etapa, ni promouen l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres educatius.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *