En el concert

En el concert

-Eh, Lluís! Quina casualitat! Què fas en esta cua tan llarga?

-Hola, senyor Ricard! He vingut a traure unes entrades per al concert de Bon Jovi.

-I això què és?

-És un grup estranger, nord-americà, dels millors del rock.

-I són bons?

-Home, què vol que li diga? És qüestió de gustos. A mi m’agraden molt, però a vosté no crec que li agraden…

-Eh! Però tu què t’has pensat, xaval?: que jo sóc molt modern.

-Home, però és que fan una música amb molt de soroll i molt de ritme, i…

-No serà tant! Els jóvens vos penseu que sou els únics que podeu aguantar les descàrregues de decibels dels concerts de hui en dia.

-Perdone, senyor Ricard. No volia ofendre’l.

-Tranqui, col·lega, que no m’has molestat. M’agrada parlar amb tios tan enrotllats com tu.

Atenció a la paraula en negreta d’aquesta frase: No serà tant! Es tracta d’un quantitatiu que es reduïx a la forma tan davant d’un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial.

Fixa’t en l’ús de tant o tan en estes frases:

-Ell té tant com tu.

-Ell és tan ric com tu.

-Tu has menjat tant com jo.

-A mi no em sembla tan malament.

-Feia tant de fred que em vaig constipar.

-Anava tan de pressa que va caure.

REMARQUES DE VOCABULARI

altaveu altavoz

baix bajo

cantant cantante

cua cola

decibel decibelio

escenari escenario

guitarra elèctrica guitarra eléctrica

guitarrista (o guitarriste –a) guitarrista

jupa de cuir chupa de cuero

percussió percusión

Un poquet de gramàtica pràctica

La forma del participi

Observa estes formes verbals que apareixen en el diàleg: he vingut, t’has pensat, m’has molestat. Les paraules en negreta són els participis de venir (o vindre), pensar i molestar.

De segur que estos participis et resultaran ben familiars. En canvi, hi ha d’altres que requerixen una atenció especial. Són els dels verbs aparéixer, incloure, absoldre, moldre, pondre, resoldre, traure, admetre, remetre, permetre, ser i imprimir, entre altres. Comprova’ls en estes frases:

-Encara no han aparegut els llibres.

-L’han inclòs en la llista de convocats.

-Han absolt el secretari per falta de proves.

-Heu mòlt ja el café?

-El sol s’ha post hui a les sis de la vesprada.

-Han resolt concedir-li el permís.

-El xiquet ha tret el cap per la finestra.

-El director no ha admés les nostres excuses.

-El responsable d’este desastre ha sigut Emili.

-Ja he imprés la unitat 12 del curs de valencià.

-El guàrdia jurat no m’ha permés entrar a la discoteca.

-M’han remés una carta d’Hisenda en què em reclamen 500 euros.

Castellanismes innecessaris

aliviar* alleujar, alleugerir.

En estiu, quan fa molta calor, em tire un escabussó en el riu i em quede ben alleujat.

cutxara* cullera

Molts potentats de Dubai mengen en culleres d’or.

llamatiu -iva* cridaner –a

Els vestits de Lady Gaga solen ser molt cridaners.

ninyera* cangur, cuidadora infantil, mainadera

La meua germana vol contractar una cangur però vol fer una entrevista personal abans.

ojalà * tant de bo

Tant de bo el València guanyara la Lliga, però això és somiar despert.

plumer (neteja)* plomall

Tinc la casa quasi neta; només em falta passar el plomall.

recaudar* recaptar

Enguany, a causa de la crisi, el teatre ha recaptat menys diners.

tiburó* tauró

El tauró és un dels depredadors més mortífers que hi ha.

veraneig* estiueig

L’estiueig d’este any serà a Formentera, un lloc tranquil i encantador.

Més lèxic

Compondre i composar

A vegades, es produïxen unes correccions innecessàries de les formes habituals d’expressar-se. És un fenomen, anomenat hipercorrecció, que reflectix l’estat d’inseguretat a l’hora d’utilitzar el propi llenguatge. Això és el que passa amb compondre i composar. Per analogia amb posar, sovint s’atribuïx a composar uns significats que no té. El verb compondre és, en realitat, el que recull totes les accepcions que usem habitualment: L’assemblea està composta d’elements estrafolaris, Ha compost una marxa mora. El verb composar té uns significats que han caigut en desús: ‘imposar arbitràriament a algú una multa, una contribució’. En fi, si tenim dubtes, val més que fem servir compondre… I encertarem. De segur.

Locucions, frases fetes i refranys

a pèl i a repèl: del tot, completament (cast. de arriba a abajo)

S’han cansat de criticar-lo a pèl i a repèl; tothom hi ha intervingut.

al manar de: a les ordes de, a la disposició de (cast. a las órdenes de)

Començà a treballar al manar de sa tia.

mamar-se-les dolces: no haver-se d’afanyar quasi o gens per a gaudir d’un avantatge, un profit, etc. (cast. resultarle –a alguien– fácil)

Pep, com que sempre ho ha tingut tot fet, se les mama dolces.

posar-se de panxa al sol: inhibir-se d’una faena o responsabilitat (cast. echarse a la bartola).

El gandul de Jaume, sempre que pot, es posa de panxa al sol.

del que els ulls no veuen, el cor no se’n dol (cast. ojos que no ven, corazón que no siente)

Topònims

Petrer

Collado de les Morenes

Barranc del Fum

l’Horteta

Racó del Tio Victorí

Solana de Marc

Altres llocs

Abu Ghraib (ciutat d’Iraq)

Eindhoven

Guinea Equatorial

Manxúria

Mauritània

Nuremberg

Sacramento (ciutat dels Estats Units)

Sydney

Wellington (capital de Nova Zelanda)

Descarregat el pdf de la lliçó.

One thought on “En el concert”

  1. donar (haver-n’hi per (a) ~ i vendre-prendre) / haver-n’hi per (a) remenar i triar / haver-n’hi per al pare i per a la mare / haver-n’hi per pa i per sal

    *tauró / ca marí / gos de mar / peix ca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *